Tim Van Damme Inspired by Tim Vand Damme

About me

Foto Saya
Brutter, hanyalah seorang manusia biasa yang membutuhkan sarana untuk berekspresi

Blog Roll

Blog

Selasa, 26 Maret 2013

Belajar mbambung

3 komentar

Belajar mbambung

Aku sa’jog jumbleg, utowo sa’umur-uripku durung nate numpak sepur utowo kereta api. Dadi aku kepengin numpak sepur karo ngajak bojo lan anakku. Jenenge wahe durung nate, dadi yo kudu sering takon wong liyo sing nate nupak sepur.

Dina minggu wingi aku ngajak bojo lan anakku mlaku-mlaku, tapi aku ora ngomong arep mlaku-mlaku nang ngendi, pancen sengojo tak gawe kejutan .Ujug-ujug sepeda motorku tak enggokno nyang parkiran sepeda motor Stasiun Gubeng .

“ Nang ngendi Yah iki?” bojoku takon.

“Numpak sepur, pisan-pisan rek numpak sepur” jawabku, njawab pitakone bojoku.

“Asyikkk” anakku mbengok, ketokane dheweke seneng banget.

Aku terus menyang loket tuku tiket. Sadurunge tuku, aku moco-moco dhisik jurusan –jurusan sepur kuwi. Karepku ngono numpak sepur komuter sing jurusan Surabaya-Porong, tibane komuter onoke jam siji awan, padahal wektu aku takon isih jam setengah wolu isuk. Terus tak putusne numpak sepur Penataram- Doho wahe, tujuan Surabaya-Blitar. Niatku mudhun stasiun Porong wahe , ora usah adoh-adoh. Tiket sepure ora larang mek telungewu ripis wahe, dadi wong telu mung sangangewu ripis.

Merga aku ora tahu numpak sepur aku yo ora ngerti gerbong ekonomi sing ngendi, gerbong eksekutif yo sing ngendi. Aku oleh gerbong ekonomi ‘tanpa tempat duduk’. Sepure teko aku terus takon petugas nang kono, aku takon gerbong ngendi sing dimaksud neng tiketku.

Aku bingung karo sebutan ‘gerbong tanpa tempat duduk’, nyatane gerbong kuwi yo onok lungguhane. Tibane maksude, aku oleh lungguh nang kono yen aku kudu tuku panganan utowo ngombe nang restorasine.

Aku malih kudu ngguyu dhewe, lha piye, wong tikete regane mung telung ewu ripis, lah ngombene regane sangangewu ripis, tikel telune tiket. Tapi gak opo-opo kabeh kuwi dadi ‘pengalaman’.

Aku yo ora ngerti urut-urutane stasiun sepur sing diendheki, dadi sedhiluk-sedhiluk aku takon karo uwong sing cedhak karo aku, kebeneran alu lungguh jejer karo wong sing sering numpak sepur, sebab dheweke pancen kerep bali-mulih nyambut gawe sarwo numpak sepur. Bojo lan anakku lungguh nyang kursi liyane, dheweke wis manut wahe.

Bojo lan anakku ketoke menikmati banget pengalaman numpak sepur iki, utamane anakku , dheweke ketok ngguya-ngguyu saben ndelok kejadian neng njobo sepur.

Sepur teko nang stasiun Porong kiro kiro jam sepuluh esuk. Nah iki sing marahi aku lan bojoku bingung. Tibane sepur sing nang tujuan Suroboyo onok maneh jam rolas awan, tapi tikete wis entek. Onok maneh sepur sing teko jam setengah telu sore, yoiku sepur sing mau tak tumpaki mbalik soko Blitar. Utowo nunggu sepur komuter sing teko soko Suroboyo nanging tekane jam telu sore.

Mergo kudu ngenteni sepur sing teko jam setengah telu sore, aku lan anak-bojoku kudu mbambung dhisik nang stasiun Porong. Aku,bojo lan anakku kluyar-kluyur ning stasiun, gak jelas arep opo, dadine yo lontang-lantung koyok gombal amoh keno angin. Nek weteng luwe utowo ngelak yo andhok neng kono, sebab nang kono yo onok wong dodol panganan lan ngombe. Yen kesel mlaku yo klimprak –klimpruk nang peron kono.

Tibane sing mbambung gak aku thok, tibane yo akeh wong sing koyok aku, kiro kiro onok limolas keluarga. Critane yo podho, deweke kepingin nyenengno keluargane, terus numpak sepur. Sing marahi kudu ngguyu tibane wong-wong kuwi yo podho ping pisane numpak sepur.

Mergo ngalami nasib sing podho, akhire kabeh keluarga mau podho kenalan lan ngenalno keluargane dhewe-dhewe. Sing tuwo-tuwo pada ngetuprus omong, nyritakne keluargane. Lah sing arek-arek cilik podho rame dolanan. Wis jan pokoke stasiun dadi rame koyok wong unjung-unjung pas riyoyo. Mungkin iki sing diarani ‘ mbambung berjamaah’.

Kiro-kiro jam setengah telu, sepur Doho-Penataran teko. Aku lan keluarga sing mbambung mau age-age munggah sepur mulih nang Suroboyo. Nang ndhuwur sepur wong-wong kuwi podho saling gojog-gojlogan , ngelingake kelakuan sing konyol mau, yoiku ‘blajar mbambung’.

Tak kiro anak-lan bojo kapok marang kedadeyan iku, tibane ora. Anak lan bojoku malah ngajak numpak sepur maneh, tapi gak gelem nang Porong. Dheweke malah ngajak nang Malang utowo Blitar pisan.

Punopo panjengengan nggih gadhah kisah kados kulo?

Read more

Rabu, 20 Maret 2013

Gak Pas

5 komentar

 

Awan kuwi praupane Cak Gaguk ketoke gak sumrengah blas, malah ketok kudu morang - moring, embuh morang moring karo sopo, gak jelas. Aku yo wedi nek nontok prejengane Cak Gaguk, koyok arep nguntal uwong gak athik lalapan wahe. Aku arep takok, tapi aku wedi nek dheweke tambah morang –moring, mangkane aku golek wektu sing tepat kanggo takok. Padahal biasane Cak Gaguk iku wonge sabar lan pengertian barek konco-konco nyabut gawene. Opo maneh nek karo anak-buahe dhewekke tambah sabar, dheweke malah gelek mbantu anak buahe nyelesekno penggaweyane.

Aku karo Cak Gaguk iku konco lawas nyambut gawe, dadi ake weruh ulatane saben dinane. Aku karo Cak Gaguk sih tas wahe nyambut gawe nang panggonan saiki, tapi masiyo ngono aku lan Cak Gaguk wis paham bener penggawean iki, amergo penggaweane podho. Malah aku karo Cak Gaguk kuwi sabenere malah dibajak soko perusahaan sing lawas.

“ Opo’o Cak, sampean kok ketoke sumpek?, arek –arek nyambut gawene gak tepak tah?”. Aku nyobak mbukak omongan pas lungguh-lungguh nang emperane mushola nggonku nyambut gawe, sak wise sholat dzuhur.

“Wis gak tepak blasss, pokoke” jawabane Cak Gaguk, kalem tapi nandes nang jero ati

“Sing gak tepak iku apane Cak” aku takok maneh, amergo aku penasaran.

“Sing gak tepak yo Pak Dono iku” jawabe Cak Gaguk nandes getem-getem, Aku bingung ngrungokno jawabane.

“ Saiki pikiren dhewe tah, sopo sing gak mangkel, Aku mulai wingi lak nglembur, yrempeng nyambut gawe sampek isuk mau, dadi mestine aku lak yo durung ngaso, terus disambung sampek saiki nerusno penggawean” Cak Gaguk mulai njlentrekno sebabe deweke mangkel.

“Lho lak wis bener, sampean nutukno penggawean sampean kuwi, terus opo sing salah” aku nimpali omongane Cak Gaguk.

“Masalahe duduk kuwi” jawabe Cak Gaguk.

“Nek duduk kuwi, terus opo? Srekalku, aku tambah penasaran.

“Mangkane tah, nek onok wong ngomong iku rungokno, ojo kesusu nyamber , koyok jambret jalanan wahe” jawabe Cak Gaguk rodok mbanyol, karo matane mendeliki aku .

“Yo..yo Cak tak rungokno, ngono wahe ngamuk” omongku karo ngguyoni dheweke.

“Critane ngene, Mulai lembur bengi sampek isuk mau, aku lak gak leren-leren . Yo pas penggaweane wis mari , aku niat istirahat sedhiluk, mergo durung onok penggawean liyane sing arep digarap” Cak Gaguk mulai crito.

“Terus masalahe opo Cak” takonku, medhot critane Cak Gaguk.

“Sik talah, rungokno dhisik. Ojok kesusu nyaut wahe, suwi-suwi tak gibeng koen engkuk” omonge Cak Gaguk karo drenges mesem.

“Nah, pas aku kawit ndhekek bokong arep lungguh istirahat, ehh Pak Dono liwat ngarepku. Wonge terus mandengi aku. Aku yo mesem , wong onok bos liwat kok meneng wahe” Cak Gaguk nerusne critane.

“Terus Cak?” aku medhot critane.

“Mangkane rungokno dhisik, senengane medhot omongane uwong” Cak Gaguk protes.

“ Sepurane Cak” aku terus bergaya nyembah , koyok wong njaluk restu marang simbah. Sampek wong-wong sing lungguhan nang terase mushola ndelok kabeh.

“ Aku yo ngekeki salam marang dheweke, ‘ Selamat pagi pak’ ngono. Tapi jawabane dheweke malah nggarakno aku mangkel, mentolo nggibeng wonge, bahkan mangkelku iku mungkin gak isok ilang sampek aku matek” Cak Gaguk nerusno critane.

“Dheweke ngomong opo Cak” pitakonke, amergo aku penasaran.

“ Dheweke malah ngomong ‘ dibayar larang-larang malah enak-enakan lungguh’. Cobak pikiren dhewe, nek omongan ngono iku opo gak nggawe weteng senep” Cak Gaguk mungkasi critane.

“Iyo Cak, masiyo aku, nek krungu koyok omongan ngono iku aku yo morang –moring” aku setuju karo pendapate Cak Gaguk.

“Mungkin iki duduk dinoku, yo iki sing diarani ‘gak pas wektu’” ujarane Cak Gaguk.

“ Iyo Cak, Pas sampean lungguh-pas bos liwat, pas sampean nyrempeng nyabut gawe-bos pas ngiler he he he…” kondhoku ngguyoni Cak Gaguk.

Cak Gaguk mung biso mesem krungu guyonanku.

Read more

Jumat, 15 Maret 2013

Kejutan untuk Ayah.

5 komentar

 

 

IMG0081A

Sore hari menjelang senja, aku tiba didepan rumah, setelah seharian sibuk berkerja ( maaf sok sibuk), kini saatnya bagiku untuk bercengkerama dengan anak dan istri. Namun aku tidak melihat seorangpun di dalam rumah. Pintu masih tertutup rapat. Seharusnya aku melihat istriku atau putra semata wayangku untuk membuka pintu sebagaimana biasanya. “ Pada kemana mereka, tumben kok tidak pada kelhatan”, Aku bertanya-tanya dalam hati. “Jangan-jangan………?, aku berpkir munkinkah terjadi sesuatu pada anak-atau istriku. “Ah…tidak!, aku segera menepis semua prasangka. Biasanya bila terjadi sesuatu istriku menelpon memberitahuku.

“ Ayah.. aku punya kejutan untuk ayah”. Tiba-tiba suara putraku mengejutkanku. Dia tiba – tiba muncul dibelakangku, sambil menaiki sepedanya. Plong… legalah hatiku, artinya tidak terjadi sesuatu pada putraku.

“Dimana Ibu?, pintunya kok masih ditutup ?” tanyaku padanya.

“Ibu masih bersih-bersih di rumah Embah” jawab putraku. Aku baru teringat, bila rumah mertuaku baru direnovasi, sehingga perlu berbenah.

“Yah, aku punya kejutan untuk Ayah” sekali lagi putraku mengatakan hal yang serupa dengan tadi, tapi belum aku meresponnya.

“Kejutan apa Mas” tanyaku padanya.

“Masuk saja Yah, nanti Ayah akan melihatnya” jelas putraku.

Aku kemudian memasukkan motorku kedalam rumah, sambil celingukan, mataku menatap kesana – kemari untuk mencari sesuatu yang dikatakan putraku sebagai ‘kejutan’ itu. Tapi aku tidak menemukannya.

“Mana Mas, tidak ada sesuatu di sini”. Tanyaku padanya.

“ Ada Yah, lihat di ruang keluarga”. Jawab putraka, menunjukkan tempatnya.

Aku kemudian berjalan menuju ruang keluarga, dan benar ternyata disana kulihat ‘sesuatu benda’ dan sesuatu itu memang selama ini menjadi impiannya. Benda itu diletakkan di sebelah kanan televisi. Benda itu tampaknya sengaja diletakkan sedemikian rupa sehingga setiap orang, setidaknya aku bisa langsung melihatnya. Sesuatu itu adalah sebuah “PIALA”.

“Selamat Ya Mas, hari ini sampean berhasil mendapatkannya” Aku memberi ucapan selamat kepada putraku, aku menyalaminya dan memberi ciuman pada kedua pipinya serta kecupan pada keningnya. Aku ikut merasakan kebahagiaannya atas jerih payahnya mengikuti perlombaan sebagai wakil sekolahnya. Kemudian aku menatap mata putraku dalam-dalam. Aku melihat dimatanya betapa kebahagian terpancar begitu kuat.

Aku tak perlu bertanya kepadanya “Juara Berapa?”, Bagiku juara I, II, atau III itu tak penting, yang penting bagiku adalah dia merasa bahagia dan bangga dengan apa yang telah diperolehnya.

“Assalamu’alaikum” Aku mendengar suara istri mengucap salam dari luar pintu.

“Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh” jawabku menjawab salam darinya.

“Maaf Yah, aku terlambat pulang, aku membatu Embah berbenah” kata istriku menjelaskan keterlambatannya.

“Nggak apa-apa Bu” jelasku, memahami keterlambatannya.

“Oh ya.. sudah melihat piala putra kita? Tanya istriku sambil tersenyum, tampaknya istriku juga sangat berbahagia atas prestasi putra kami.

“Sudah Bu” jawabku.

Kami berdua kemudian memeluk putra kami yang sedang memegangi piala yang telah diperolehnya.

Read more

Follower


þäkdé Süläs Design by Insight © 2009